Bireysel Hizmetler - Wellness Way

REGRESYON ÇALIŞMASI NEDİR?

Regresyon kelime olarak; geriye, bir şeyin kaynağa dönüş demektir. Regresyon çalışması danışanın şimdiki hayatında yaşadığı bir çok sorunun geçmişteki kaynağına gidilerek bilinçaltı orada oluşmuş olan negatif duyguyu hatırlayarak, yüzleşme ve farkındalık kazanarak arınma yöntemidir. Bilinçaltının koruma amaçlı ürettiği engelleyici duygu ile ilgili çalışma yapılır.

Bu çalışmasının hedefi de kişinin şimdiki hayatında bir türlü aanlamlandıramadığı, çözemediği, sürekli tekrarlayan olayların kaynağına yani olayın yaşandığı zamana ve olaya giderek çözmektir. Bilinçaltımızın anlattığı her hikaye kişiye özeldir ve mutlaka o kişi için bir anlamı vardır. Amaç kişinin şu andaki hayatında yaşadığı negatif duygunun köküne inmektir bunu da bir bilinç altının anlattığı bir hikaye üzerinden yapılıyor.

Regresyon çalışması bütün dünyada uzun yıllardan beri kullanılıyor. Fritzloura Perls’den Gestalt, Wilhelm Reivh’dan Beden farkındalığı, Zerka Moreno’dan psiko drama, Transpersonal terapi ve travma terapisi ile bir araya getirilmiş bütünsel bir uygulama yöntemidir.

Özellikle 1950’li yıllardan beridir dünyanın birçok yerinde kişilerin birçok sıkıntı, korku, öfke, endişe, ilişki sorunları, kendini ifade edememe, değersizlik, erteleme gibi birçok problem için çözüm yolu olarak kullanılıyor.

Regresyon çalışmasında yapılan bilinçaltı değişikliği sonucu kişide gerçekleşen olumlu değişim, hem kendisi hem çevresi tarafından hemen farkediliyor ve bu değişim aile ilişkilerinde sosyal yaşantılarında iş yaşamında hissedir hale geliyor. Kişi kendi ruhsal yolculuğunu yaparken keşfettikleriyle dünyayı algılayış, olayları yorumlayış şekli değişiyor ve farkındalık kazanıyor.

Bu çalışmada hafif trans tekniği ve gerekirse derin hipnoz tekniği uygulanıyor. Ağırlıklı olarak kullanılan hafif hipnoz tekniğinde, gözler kapalı olarak kişi uzanır ya da oturur. Danışan aynı şimdiki anda etrafındaki sesleri duyup algılayabilir. Bilinci açık bir şekilde bulunduğu an ve zamandan kopmadan, başka bir an, zaman ve başka bir mekandaki deneyimini hatırlıyor ve  paylaşıyor. Burada hikâyenin gerçek olmasının önemi değil, bize ne anlattığıdır.

Danışan ve danışmanın iş birliği içerisinde kullanılan bir çok yöntemle çözüm ve farkındalık sağlanarak çözüme ulaşılıyor. Seans bittiğinde danışan seansta akışında yapılan herşeyi hatırlıyor .Kişi seanstan kalkınca seansla ilgili değerlendirme yapılır.

Seans sonrası  bir hafta 10 gün civarı tamir dönemidir. Bundan dolayı seans sonrasında halsizlik ve yorgunluk olması normaldir. Seansın sonrasında hazmetme süreci kişiden kişiye değişen bir zaman ve süreci vardır.

Regresyon çalışması her bakımdan güvenli ve emniyetli bir yöntemdir. Fakat uygulamayı yaptırırken uygulayan kişinin eğitimine ve uzmanlığına dikkat etmenizi öneririz.

Eğer danışan izin verirse, ön görüşme, seans ve seans sonrası değerlendirme dahil olmak üzere, tüm çalışmada ses kaydı yapılmaktadır. 

REGRESYON ÇALIŞMASININ FAYDALARI

Regresyon çalışması oldukça güçlü, etkili ve güvenli bir dönüştürme yöntemdir. Kişilerin problemlerini çözmesi için bir araçtır. Geçmiş anılar, tüm korku ve endişeler, olumsuz inanç kalıplarının hepsi bilinçaltımızda kayıtlıdır. Regresyon çalışması bu kayıtlara ulaşıp, onları değiştirip, dönüştürmek yoluyla, şimdiki hayatımızda olumlu değişimler sağlar, aynı zamanda kişi hayat amacını, ruhani yolculuğunu keşfettikçe , kazandığı farkındalık ile birlikte hayatı daha anlamlı hale gelmeye başlar. Kendisine ve çevresine daha geniş ve dengeli bir perspektifden bakmaya başlar, aslında mükemmel bir sistemin parçası olduğumuzu ve bu muhteşem sistemdeki yerimizin önemini anlamamızı, yaşam amacımızı hatırlamamızı sağlar.

Değersizlik inancı 

Başarısızlık Korkusu
Özgüven Eksikliği

Erteleme-Atalet
İlişki Problemleri, Eril Dişil Dengesi (Aile, Evlilik, Sosyal Çevre, İş Hayatı)
Kontrol Edilemeyen Öfke, Kızgınlık, Utanma
Suçluluk, Yalnızlık Duygusu
Aidiyet Sorunu
Bereket Blokajları
Tekrarlayan İlişki Türleri, Olaylar, Durumlar, Davranışlar
Bağımlılıklar
Tüm Blokajlar
Yeteneklerin Açığa Çıkmasını Engelleyen Blokajlar

ŞİMDİKİ YAŞAM REGRESYONU

Şimdiki yaşam regresyonu kişinin şimdiki hayatının çocukluğundan hatta anne karnından  şimdiki yaşına kadar olan dönemdeki negatif duyguları çözmeye yönelik yapılan oldukça etkili ve sonuç alınan bir çalışmadır. Özellikle çocukluk hatıralarımız bilinçaltımıza oldukça derin bir şekilde kaydedilir. Ve kişi ömrü boyunca  çocuklukta yaşadığı bir durumun izlerini yaşantısında fark edebilir. Bu dönemdeki duygusal sıkışmalar kişinin günlük hayatında bir çok problemin oluşmasına sebep olur.

BİR REGRESYON SEANSI

Öncelikli olarak her danışan adayıyla her hangi bir ücret talebi olmaksızın yarım saat civarı ön görüşme yapılır. Bu görüşe sonucunda çalışmaya karar verilirse yeni bir randevu oluşturulup çalışmaya başlıyoruz.

Bir seans ön görüşme dahil ortalama 1 buçuk veya 2 saat sürmektedir. Danışan ilk geldiğinde 15-20 dakika ön görüşme yapılır. Çalışmak istediği konu ile ilgili durumlar ve şimdiki yaşına kadar yaşadığı bazı hatıralar konuşulur.

Danışanın özellikle üzerine çalışmak istediği konu belirlenir. Çözmek istediği birden çok konu ya da problem varsa, danışanın isteğine göre öncelikli konu belirlenir.

Çok sık sorulan sorulardan biri de seans sayısıdır. Buna net bir şet demek mümkün değil çünkü kişiye, konuya göre değişir. Her kişinin dönüşüm süreci farklılık arz etmektedir. Aynı konuda bir danışanla, bir çalışmada sonuç alınırken, farklı bir danışanla birden fazla seansla sonuç alınabilir. Danışanın konuya bilinçli bakışı da süreci etkilemektedir.

Danışan sorununun ne olduğunu tam anlayamadığıi belirleyemediği durumlarda da çalışılacak konuyu birlikte belirliyoruz.

Konu belirlendikten sonra kişi gözler kapalı ve küçük bir çalışmayla hafif transa geçerek hayatının geçmiş anılarını hatırlamaya başlıyor. Burada hikayenin ne olduğu, bunun gerçek olup olmaması hiç önemli değil. Hedef şimdiki problemin kaynak duygusuna gidebilmektir. Yani negatif duyguya ulaşmaktır.  Bunu da kişinin anlattığı bilinçaltı hikayesi üzerinden problemi çözmeye odaklanıyoruz.

Danışan seans anında tüm sesleri, danışmanın sesini duyuyor, aynı zamanda da gözler kapalı kendi  bilinçaltından çıkan hikayesini aktarmaya başlıyor. Özel teknikler ile bu duygularla yüzleşmeye başlıyor danışan. Bu danışan ile danışman arasında bir iş birliği çalışmasıdır. Kişi çözmeye ne kadar hazır, bilinç atındaki negatif duygularla yüzleşmeye ne kadar hazır ise seans o kadar verimli geçer.

Seans bitiminde ise danışan tüm seansı hatırlıyor. Seansın süresi ortalama 1,5- 2 saat sürmektedir. Kişi eğer çözmeye istekli ve kendi sorunları ile yüzleşmeye niyetliyse ve bilinçili bir bakışa sahip ise;  sonuç alabilmesi çok daha kolaylaşıyor.

Bazen kontrolcü bir yapıya sahip, kendisini kolayca bırakamayan ve analatik düşünce yapısına sahip kişiler geçmiş anılarına geçiş yapmakta zorlanabiliyorlar. Bu yüzden danışanın terapistine duyduğu güven, sorunları samimiyetle çözmeye istekli olması çok önemlidir.

Seans bitiminde 10-15 dakika kadar seans değerlendirmesi yapılır.

Seans sonrası  bir hafta ila 10 gün tamir fazıdır. Bundan dolayı seans sonrasında yorgunluk olması normaldir. Seansın oturma süreci kişiden kişiye değişen bir zamanı ve sindirme süreci vardır.

Ön görüşme, seans ve seans sonrası değerlendirme dahil olmak üzere, danışandan izin alınarak tüm çalışmada ses kaydı yapılmaktadır. Seanslarda gizlilik esas olup tüm ses kayıtları güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Not;

Bu çalışmalar ruh sağlığı yerinde olan kişiler içindir. Hastalık ve tedavi teşhis durumunda tıp doktoruna başvurunuz.

  • Yaşam Koçluğu Yaşam koçluğu hayatınızın her alanında kişisel hedeflerinize ulaşmanız için yapılan profesyonel bir programdır. Yaşam koçluğu çalışmasında öncelikli hedefimiz hayatınızdaki dengeyi sağlamaktır. Bulunduğunuz noktayı ve […]
  • REGRESYON ÇALIŞMASI NEDİR? Regresyon kelime olarak; geriye, bir şeyin kaynağa dönüş demektir. Regresyon çalışması danışanın şimdiki hayatında yaşadığı bir çok sorunun geçmişteki kaynağına gidilerek bilinçaltı orada […]
  • HİPNOZ-HİPNOTERAPİ Hipnoz-Hipnoterapi Nedir Ve Ne İçin Kullanılır? Hipnoz, kişinin bilincine ait kritikal faktörün aşılması ve bilinçaltıyla bağ kurulmasını sağlayan tıbbi, bilimsel bir tekniktir.  Hipnoterapi ise hipnoz […]
  • EFT NEDİR ? (Duygusal Özgürleşme Tekniği)  EFT İngilizce bir kısaltma olup açılımı şu şekildedir: Emotional Freedom Technique. Türkçeye Duygusal Özgürleşme Tekniği olarak çevirebiliriz. Ama yaygın olarak […]
  • BİOENERJİ NEDİR ?           Bioenerji’nin kelime anlamı; doğal olan enerji yani yaşam enerjisidir. Bilim, insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya […]
  • Aile ve İlişki Koçluğu Aile ve ilişki koçluğu, aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini arttıran ve çatışmaların üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı oaln bir çalışmadır. Ailede sorunlar oluştuğunda […]
Randevu Alın
× Randevu al