Eğitimler - NK Choaching

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

EĞİTİMİN ADI: Sertifikalı Temel Koçluk Becerileri eğitimi 

EĞİTİMİN ŞEKLİ: Eğitim Zoom us programı üzerinden yapılacaktır.

10 kişilik gruplara özel eğitim verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE ZAMANI: 6*2 =12 online eğitim ve kitapçık üzerinde evde 12 saatlik çalışma. 

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimin temel amacı koçluğu meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirerek Eğitim-Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Aile Koçluğu vb. koçluk alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Konular danışan ve danışman çerçevesinde ele alınarak bu becerilerin tüm meslek gruplarında ve iş ortamlarında kullanılması amaçlanmaktadır. 

Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teknikleri ile uygulamalı olarak aktarmak ve yaşantısal deneyimler kazandırmaktır.

Temel koçluk becerileri, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, danışan problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu çok kısa sürede başaran, danışan merkezli bir sistemdir. Bu beceriler öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimi ile çalışanların ve personelin kurum içi iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.

Koçluk nerelerde kullanılabilir?

Koçluk öncelikle kendi farkındalığınızı arttıran sizi harekete geçiren bir yaşam biçimidir. Bu bağlamda kişisel gelişiminizi arttırmayı, duygu, düşünce ve davranışlarınızı gözlemleme fırsatı sunan, değerlerinizi daha derinden tanımanıza fırsat veren bir uygulamadır. İş hayatında kullanımı olduğu kadar kişinin nasıl daha mutlu, özgün, farkındalıklı ve huzurlu bir yaşam süreceği, kendi hayat amacını . : bularak ve bu yüksek amaç ile uyumlu nasıl yaşayacağı alanını kapsayan yaşam koçluğunda da kullanılır. 

Özellikle Eğitim alanında da kullanılan koçluk becerileri sayesinde öğrenci- öğretmen- veli üçlüsünün verimini arttırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin hedeflerinizi belirlemek, motive etmek ve aile ilişkilerini geliştirmek için beceriler kazandırır. Öğrencileri etkili dinleme ve güçlü gözlem becerilerini kullanarak geliştirir. 

Bir anne-baba çocuklarını yetiştirirken de bunu çok ciddi kullanabilir; çünkü  çocuklar daha doğar doğmaz özgün ve özgür bireylerdir ve bizler onların yaşamlarına ne kadar müdahale etsek de onlar kendi kararlarını uygulayacak ve hayatlarını kendileri belirleyeceklerdir. Yani çocuklarımıza yapabileceğimiz en iyi davranış tarzlarından biri  koçluk yaklaşımı olacaktır.

Koçluk, liderlik gelişimini sağlamak, birey ve takım performansını artırmak, verimliliği yükseltmek, ihtiyaç duyulan alanlarda beceri geliştirmek, çalışan bağlılığını artırmak, motivasyon ve sahiplenme sağlamak gibi alanlarda kullanılan en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. 

TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Koçluk nedir, ne değildir (koçluk ile terapi, koçluk ile danışmanlık, koçluk ile mentörlük arasındaki farklar nelerdir)
 • Koçluğun tarihçesi
 • Koçluk felsefesi nasıl olmalıdır
 • Koç kimdir?
 • Koçluk kavramlarının açıklanması
 • Koçluk mesleğinin açıklanması
 • Koçluk mesleğinin yeterlilikleri
 • Temel koçluk becerilerinin geliştirilmesi
 • Koçluğun içselleştirilmesi
 • Koçluk süreci
 • Zihinsel ve fiziksel hazırlık
 • Koçluk gündemini belirleme
 • Koçluk seansının çerçevesi
 • Koçluk sürecinde uyum
 • Kritik gediklerin ortaya çıkarılması
 • Etkili ve harekete geçiren Geri bildirim
 • Güçlü gözlem
 • Etkili dinleme 
 • Güçlü sorular
 • Güçlü ricalar 
 • Hedef belirleme , taahhüt alma, takip süreci
 • Yapılandırma 
 • Takdir 

Neslihan KILIÇ

PROFESYONEL YAŞAM VE AİLE KOÇU

Randevu Alın
× Randevu al